Home
Home
 
 
Wat is het Beek en Donks Gemengd Koor

Het Beek en Donks Gemengd Koor is op 1 oktober 1950 opgericht door de heren Wim van den Elsen, Jan Leenders, en Jan Meijer, in een tijd dat gemengde koren door de geestelijken uitsluitend onder bepaalde voorwaarden werden toegestaan. Het koor zingt in de hoogste afdeling Superieur en heeft op dit niveau diverse prijzen behaald. (geschiedenis van het Koor).

Bestuur
Voorzitter:   Mevr. Rina van Zeeland
Vice voorzitter:   Dhr. Wim van der Heijden
Secretaris:   Dhr. Cees Dekker
Penningmeester:   Mevr. Ingrid van der Aalst
Lid:   Mevr. Mia Philipsen
Lid:   Mevr. Tinie de Greef
Lid:   Mevr. Carla Hupkes
Zie verder de contactpagina

Koordirectie
Om een koor in de goede richting te leiden is een dirigent nodig die met mensen om kan gaan en onder andere een gedegen opleiding achter de rug heeft op het gebied van repetitietechniek, harmonieleer, muziekgeschiedenis, repertoire, koorscholing, stemvorming en die inzicht in de koorwereld heeft.

De dirigent
Het koor staat onder de kundige leiding van Fred Vonk.

Begeleiding
Het Beek en Donks Gemengd Koor heeft Jeanette Seijkens als vaste begeleidster op de piano.

Muziekcommissie
Een muziekcommissie onder leiding van Fred Vonk bestaande uit twee bassen, twee tenoren, twee alten, twee sopranen, Jeanette Seijkens en Rina van Zeeland, komen regelmatig bij elkaar om de muziekkeuze en de uit te voeren werken voor de diverse concerten te bespreken.
Leden van de muziekcommissie

Repetitie
De repetities van het koor zijn elke dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in het Ontmoetingscentrum aan de Otterweg te Beek en Donk. Wij beginnen graag om 20.00 uur dus de leden worden verzocht ruim op tijd aanwezig te zijn.

Kwaliteit
Het beleid van het Beek en Donks Gemengd Koor is gericht op de muzikale kwaliteit van de concerten. Daarom is het van belang dat de leden bij alle repetities aanwezig zijn.